Selg bolig selv

Vi kan påta oss å formidle salgsprosessen fra - prospekt, annonsering på FINN, kontrakt og oppgjør. Raskt, høy kvalitet og god personlig service. Selg privat, styr prosessen selv og spar penger med egenmegler.no i samarbeid med boligoppgjor.no og selgboligselv.no.

EGENMEGLER.NO gir deg et alternativ til tradisjonelt boligsalg. Hensikten er at du som selger, skal gis en anledning til å selge boligen din selv på en rimeligere måte. All data (tekst, bilder, budskjema etc) legges inn i datasystemet slik at feil og uklarheter skal unngås. Alt kvalitetssikres og tilpasses hver kunde av systemet. Det er derfor trygt å selge bolig privat selv uten megler gjennom egenmegler.no

Produktene

Dokument: Pris 1 995,- inkl. mva.
Vårt aller rimeligste alternativ. Denne pakken er beregnet på deg som ønsker å ordne alt i forbindelse med salget selv. Pakken inneholder det du trenger av dokumenter. Samtlige dokumenter er kvalitetssikret av anerkjente advokatfirmaer og statsautoriserte eiendomsmeglere.
Vi anbefaler denne pakken brukt der du har funnet og kjenner kjøperen godt, samt stoler på at oppgjør helt sikkert vil finne sted som avtalt f.eks ved overdragelse innen familien eller i forbindelse med dødsboskifter. Dersom du ikke kjenner kjøperen anbefaler vi vår oppgjørspakke - Oppgjør - istedet. Det samme gjelder dersom kjøper har behov for lånefinansiering fra bank eller lignende.
Ved bestilling av Dokument betales 1 995,- inkl. MVA med kort ved oppstart. Du har ikke angrerett mht oppstartbeløpet som betales idet du blir kunde hos oss.

Pakken inneholder:

 • Alle nødvendige brev og formularer for innhenting av nødvendig informasjon.
 • Skjøte/annet eierbevis
 • Kjøpekontrakt
 • Brev til alle offentlige myndigheter med korrekte adresser
 • Salgsprospekt med mulighet for å legge inn egne bilder
 • Andre nødvendige formularer
 • Verktøy til å gjennomføre budrunde på internett

Dokument inngår ikke i våre meglerprodukter, men Dokument gir deg alt du trenger for å gjennomføre et salg selv.
Ettersom du selv forestår oppgjøret av kjøpesummen, omfattes ikke Dokument av vår garantiordning som eiendomsmegler.
Dokument egner seg normalt ikke dersom din kjøper har behov for lån som skal sikres med pant i boligen.

Oppgjør: Pris 9 900,- inkl. mva.
Denne pakken er et godt alternativ for deg som ønsker assistanse i forbindelse med en del formelle oppgaver omkring salget. Vi forestår oppgjør mellom deg som selger og kjøperen med tinglysning av evnt pantobligasjon og skjøte eller registrering hos forretningsfører, samt inneståelseserklæring.
Ved bestilling av Oppgjør betales 3 500,- inkl. MVA med kort ved oppstart. Du har ikke angrerett mht oppstartbeløpet som betales i det du blir kunde hos oss.
I oppgjøret betales de siste kr. 6 400,- Kostnaden påløper ikke om salget ikke sluttføres.
Ved salg av aksjebolig eller omsorgsbolig kommer det et tillegg på 3 000,- som hånteres i oppgjøret. Kostnaden påløper ikke om salget ikke sluttføres.
Ved salg over kr 4 500 000 kommer det et tillegg på kr 1 000,- som håndteres i oppgjøret. Kostnaden påløper ikke om salget ikke sluttføres.

Pakken inneholder:

 • Alle nødvendige brev og formularer for innhenting av nødvendig informasjon.
 • Skjøte/annet eierbevis
 • Kjøpekontrakt
 • Brev til alle offentlige myndigheter
 • Andre nødvendige formularer
 • Vi forestår oppgjør av kjøpesummen og avgir om nødvendig inneståelseserklæring overfor kjøpers finansieringskilde
 • Rett til å tegne eierskifteforsikring forutsatt at det fremlegges boligsalgsrapport eller takst avhengig av eiendomstypen og egenerklæring undertegnes av både kjøper og selger. (OBS! Eierskifteforsikringen kan kun tegnes senest samtidig med underskrift av kjøpekontrakt)

*Når Vi forestår oppgjør, kommer det et tillegg av sikringsdokument kr. 525 / kr. 430- og grunnboksutskrift kr. 172,-. Eventuelle andre dokumenterte utlegg vil også bli krevet refundert. Ved salgssum over kr. 10 mill vil særskilte forsikringsvilkår gjelde.
Beløp blir trukket automatisk i forbindelse med oppgjør av kjøpesummen.
Det vil også kunne påløpe tilleggs kostnader til forretningsfører og andre som eksempelvis kommunen og Infoland. Kostnadene vil være individuelle for den enkelte eiendom og vil derfor kunne varierer fra sted til sted og skal dekkes av selger.
Vi har beklageligvis ikke mulighet til å si noe mer konkret om dette, men anbefaler selger å kontakte eventuell lokal forretningsfører, kommune eller www.infoland.no for mer informasjon.

Kostnad ved fornyelse av oppdrag
Oppdraget gjelder for 6 måneder. Ved fornyelse av oppdragsavtalen betales kr. 2 500,-, for hver gang oppdragsavtalen forlenges.

Hjemmel
vi forutsetter at du har hjemmel til eiendommen som selges og at tidligere urådighetspant er slettet når du blir kunde hos oss. Dersom du ønsker hjelp til å få ordet dette, vil vårt samarbeidende advokatfirma kunne bistå deg med dette arbeidet; Glosimot & Co Advokatfirma AS, Fr. Nansens Plass 8, 0160 Oslo, Tlf 22 47 80 80. Vi aksepterer normalt ikke utstedelse av "blancoskjøte".

Kjøpesummen skal dekke heftelser
Det er et vilkår for at vi påtar seg oppgjørsfunksjonen ved gjennomføring av salg at kjøpesummen vil dekke alle tinglyste og lovbestemte heftelser på eiendommen. Hvis det virker sannsynlig at den kjøpesum man kan forvente å få ikke vil dekke heftelsene, bør kunden ikke velge oss uten først å ha forvisset seg om at panthavere vil gå med på å slette sine heftelser i eiendommen likevel.
Egenmegler.no vil normalt ikke påta seg oppdrag hvor kjøpesummen ikke dekker heftelsene i eiendommen, og kan når dette blir klart kunne frasi seg oppdraget hva angår oppgjørsdelen. I så fall blir halvparten av det betalte vederlag refundert.
En selger som frykter å ikke få bud som dekker heftelsene, anbefales å kontakte panthaverne så snart som mulig – eventuelt ved bruk av egen advokat.
Selger kan eventuelt kontakte våre samarbeidende advokater; Glosimot & Co Advokatfirma for slik bistand (adresse:Fr. Nansens Plass 8, 0160 Oslo, Tlf 22 47 80 80) Utgifter til advokat eller andre hjelpere må dekkes av selger selv.

Total, Pris kr. 14 950,- inkl. mva
En god løsning for deg som ønsker assistanse i forbindelse med en del formelle oppgaver omkring salget, samt at annonsering på aktuelle eiendomsportaler inngår (se nedenfor). Egenmegler.no forestår oppgjør mellom deg som selger og kjøperen med tinglysning av eventuell pantedokument og skjøte eller registrering hos forretningsfører, samt inneståelseserklæring. Du som selger administrerer selv budrunden.
Ved bestilling av Total betales 5 000,- inkl. MVA med kort ved oppstart. Du har ikke angrerett mht oppstartbeløpet som betales idet du blir kunde hos oss.
I oppgjøret betales de siste kr. 9 950,- Kostnaden påløper ikke om salget ikke sluttføres.
Ved salg av aksjebolig eller omsorgsbolig kommer det et tillegg på 3 000,- som hånteres i oppgjøret. Kostnaden påløper ikke om salget ikke sluttføres.
Ved salg over kr 4 500 000 kommer det et tillegg på kr 1 000,- som håndteres i oppgjøret. Kostnaden påløper ikke om salget ikke sluttføres.

Pakken inneholder:

 • Alle nødvendige brev og formularer for innhenting av nødvendig informasjon.
 • Skjøte/annet eierbevis
 • Kjøpekontrakt
 • Brev til alle offentlige myndigheter
 • Salgsprospekt med mulighet for å legge inn egne bilder
 • Andre nødvendige formularer
 • Annonsering hos Finn eiendomsportal
 • Verktøy til å gjennomføre budrunde på internett
 • Egenmegler.no forestår oppgjør av kjøpesummen og avgir om nødvendig inneståelseserklæring overfor kjøpers finansieringskilde
 • Rett til å tegne eierskifteforsikring (OBS! Eierskifteforsikringen kan kun tegnes før eiendommen er annonsert)
 • Rett til å leie visningsskilter

*Når Egenmegler.no forestår oppgjør, kommer det et tillegg av sikringsdokument kr. 525,- / kr. 430,- og grunnboksutskrift kr. 172,-. Eventuelle andre dokumenterte utlegg vil også bli krevet refundert.) Ved salgssum over kr. 10 mill vil særskilte forsikringsatser gjelde.
Beløp blir trukket automatisk i forbindelse med oppgjør av kjøpesummen.
Annonsen på finn.no kan tas bort for en kortere eller lengre periode og så settes inn igjen kostnadsfritt, men den beholder da i utgangspunktet sin opprinnelige plassering.
Det er ikke tillatt å publisere en annonse på ny for å flytte den til toppen av resultatlisten (såkalt løfting), med mindre;
1) Objektet har vært trukket fra markedet i minst 20 dager.
2) Reel endring av prisantydningen med minst 5 % eller 300.000 NOK .
Prisen for lovlig gjeninnrykk er kr. 2 400,-.
Det vil også kunne påløpe tilleggs kostnader til forretningsfører og andre som eksempelvis kommunen og Infoland. Kostnadene vil være individuelle for den enkelte eiendom og vil derfor kunne varierer fra sted til sted og skal dekkes av selger.
Vi har beklageligvis ikke mulighet til å si noe mer konkret om dette, men anbefaler selger å kontakte eventuell lokal forretningsfører, kommune eller www.infoland.no for mer informasjon.

Kostnad ved fornyelse av oppdrag
Oppdraget gjelder for 6 måneder. Ved fornyelse av oppdragsavtalen betales kr. 2.500, for hver gang oppdragsavtalen forlenges.

Hjemmel
Egenmegler.no forutsetter at du har hjemmel til eiendommen som selges og at tidligere urådighetspant er slettet når du blir kunde hos oss. Dersom du ønsker hjelp til å få ordet dette, vil vårt samarbeidende advokatfirma kunne bistå deg med dette arbeidet; Glosimot & Co Advokatfirma AS, Fr. Nansens Plass 8, 0160 Oslo, Tlf 22 47 80 80. Vi aksepterer normalt ikke utstedelse av "blancoskjøte".

Kjøpesummen skal dekke heftelser.
Det er et vilkår for at vi påtar seg oppgjørsfunksjonen ved gjennomføring av salg at kjøpesummen vil dekke alle tinglyste og lovbestemte heftelser på eiendommen. Hvis det virker sannsynlig at den kjøpesum man kan forvente å få ikke vil dekke heftelsene, bør kunden ikke velge oss uten først å ha forvisset seg om at panthavere vil gå med på å slette sine heftelser i eiendommen likevel.
Egenmegler.no vil normalt ikke påta seg oppdrag hvor kjøpesummen ikke dekker heftelsene i eiendommen, og kan når dette blir klart kunne frasi seg oppdraget hva angår oppgjørsdelen. I så fall blir halvparten av det betalte vederlag refundert.
En selger som frykter å ikke få bud som dekker heftelsene, anbefales å kontakte panthaverne så snart som mulig – eventuelt ved bruk av egen advokat.
Selger kan eventuelt kontakte våre samarbeidende advokater; Glosimot & Co Advokatfirma for slik bistand (adresse:Fr. Nansens Plass 8, 0160 Oslo, Tlf 22 47 80 80) Utgifter til advokat eller andre hjelpere må dekkes av selger selv.

Et utvalg av de siste annonsene fra egenmegler.no, som publiseres på finn.no, publiseres også på denne markedsplassen

Det er med andre ord greit å selge sin egen bolig selv. Egenmegler.no hjelper deg nemlig gjennom hele prosessen til din bolig/leilighet er solgt. Det å selge bolig selv - eller selge din bolig selv er noe misvisende. Det er ikke det egenmegler.no gjør. Vi gjør det meste av prosessen - Vi hjelper deg hele veien, og gir deg råd mens dette står på! - Selg din bolig selv med egenmegler.no - Det lønner seg! Selge bolig selv - ditt valg og din fortjeneste!. Selg uten megler med egenmegler. Selg uten megler!

 

Bli Kunde